Καναπές για το σκυλί το κάνει ο μόνος καναπές για γάτα το κάνετε μόνοι σας ñàãèè ,ãä ãàè ,è ,èèàààà ,è ,èàà,ààûûòàòòòòõõòòèèõõõõèõõõõõèõõ Îáçüààààààààààààààààààììììììììììììì ... ... ....ì .ì.

3. Àâòîð ïîñòà ñ òåãîì [II] ìîæåò îñòàâèòü ññûëêó Ια ñâîé ïðîôèëü, ãðóïïó eee êàíàë Ια äðóãèõ èñòî ÷ íèêàõ, Ide óñëîâèè, ÷ Oi ññûëêè (àêòèâíûå è Ια àêòèâíûå) ΙΑ âåäóò ΙΑ ïðÿìûå ïðîäàæè. ((((((((((((((((((((((((((((((((()).

Αριθμός Αριθμός , Ni õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõââõõâõõõõõõõõõ, õ , Ε, ñààêêê «àóïïï ,« «« «« «â ÷ ÷ ÷« ï ï ç ç è è è. .

3. Ðàìèåààààààààààààããàãããèèèèèè ee) è) E)))) E) E) èèìììììììììììåìåîîîîîî ÎÎ ooooo ((Th (((((((((((((õõõõõõõëëëëëëëëëëëëëõëëëëëõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ 9ëõõëëõõõõõõëëõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõëõ 9

4. Îáÿçàòåëüíûì AEY àâòîðîâ ÿâëÿåòñÿ Ι.Α.Ε.Ε. ÷ ΕΑ òåõíè ÷ åñêèõ õàðàêòåðèñòèê èçäåëèÿ â ïóáëèêàöèÿõ (ìàòåðèàëû, òåõíèêè, àâòîðñêèå ïðèåìû, ðàçìåðû, âðåìÿçàòðàòû è IDI ÷ αα) òåêñòîâîì ΔΕ.

5. Ïòääää , ïïïãããããããããããóóóóóþþþþþþþþþþþþããããããããããããããóóóþþ. Ä åñëèè ΑΑΑ ààààééÉ É É öööñãããããããèèâèèèèèèèãèèèèè åèåèåååÿÿÿ õ, õ , OO ìììììììììñ / ëèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè

Συλλογή από

Οι ιδιοκτήτες φροντίδας προσπαθούν να κάνουν τη ζωή του κατοικίδιου ζώου τους όσο το δυνατόν πιο άνετα, δημιουργώντας τις συνθήκες για ανεμπόδιστη κίνηση. Σε ένα παράδειγμα, μπορείτε να φέρετε την εγκατάσταση στην πόρτα της πόρτας για ένα σκυλί ή μια γάτα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η εγκατάσταση μιας ράμπας. Τέτοιες συσκευές χρησιμοποιούνται τόσο για μικρά και μεγάλα σκυλιά. Συχνά χρησιμοποιούνται για τα κατοικίδια ζώα που έχουν μικρά πόδια.

Σε ποια περιπτώσεις χρειάζεστε ράμπες για σκύλους

Για να αποθηκεύσετε, μερικοί δημιουργούν τις περιγραφόμενες δομές από μόνοι τους. Να τα δημιουργήσετε αρκετά απλά. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε τον τύπο του προϊόντος και δημιουργήστε ένα σχέδιο.

Τύποι ράμπες

Οι ράμπες αυτοκινήτων για το Dachshunds, πιο συχνά, γίνονται επίπεδες, καθώς τα προϊόντα αυτά καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο στο αυτοκίνητο. Το κομοδίνο συχνά έχει βήματα και δημιουργούνται όχι μόνο ως λειτουργικό αντικείμενο, αλλά και ως εσωτερικό στοιχείο.

Το μέταλλο ή το ξύλο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός σχεδίου. Τα προϊόντα που δημιουργούνται από τα χέρια τους είναι πιο συχνά από ξύλο. Πριν από την έναρξη της εργασίας, αξίζει να προσδιορίσετε τη μορφή μιας μελλοντικής συσκευής. Για μικρά σκυλιά, είναι καλύτερο να δημιουργήσετε ένα σχέδιο με ένα στερεό κεκλιμένο επίπεδο. Για μεγαλύτερα κατοικίδια ζώα μπορείτε να κάνετε σκάλες. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να δημιουργήσετε μια συσκευή, τα βήματα των οποίων μπορούν να περιστραφούν δημιουργώντας ένα λείο κεκλιμένο επίπεδο.

Πώς να φτιάξετε μια ράμπα ξύλου για το μηχάνημα

Ο απλούστερος σχεδιασμός είναι ένα επίπεδο εξάρτημα για το αυτοκίνητο. Για να το κάνετε, αρκεί να έχετε τα ακόλουθα εργαλεία και υλικά:

Για μεγαλύτερη σταθερότητα στα επάνω άκρα των στηρίξεων, τα μεταλλικά στοιχεία μπορούν να συνδεθούν για να αυξήσουν την επιφάνεια του συμπλέκτη με το αυτοκίνητο. Μπορείτε επίσης να κάνετε ράμπα για αναδίπλωση Dachshund. Για να το κάνετε αυτό, αρκεί να δημιουργήσετε ένα σχέδιο με βρόχους στη μέση, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται κάτω. Θα λειτουργήσουν ως υποστήριξη στο ξεδιπλωμένο κράτος.

Συμβουλές για τη δημιουργία μιας ράμπας

Η εμφάνιση του φτερωτισμού των επίπλων στο σπίτι εξαρτάται από την εντύπωση που διαρκεί για ολόκληρο το δωμάτιο, οπότε είναι πολύ σημαντικό να το διατηρήσουμε σε καλή κατάσταση. Αναφέρεται στο λειτουργικό τμήμα του, το οποίο είναι πολύ συχνά σε χρήση. Από αυτή την άποψη, φορούσε γρήγορα και χάνει όχι μόνο την ελκυστικότητά τους, αλλά και χειρότερη εκτελεί τις εκχωρημένες λειτουργίες. Ωστόσο, στις συνθήκες χρηματοπιστωτικής αστάθειας, από τις οποίες ο καθένας μας αντιμετωπίζει από καιρό σε καιρό, δεν είναι τόσο εύκολο να το αντικατασταθεί.

Αλλά υπάρχει μια διέξοδος! Εάν μπορείτε να εργαστείτε με καθορισμένα εργαλεία, μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε μόνοι σας. Αυτό δεν θα εξοικονομήσει μόνο χρήματα, αλλά θα σας δώσει μια πραγματικά μοναδική και μοναδική!

Δείτε

Δημιουργήστε έναν καναπέ σας πολύ εύκολα. Αλλά πρώτα απ 'όλα είναι απαραίτητο να αποφασίσετε σχετικά με τον τύπο και τη λειτουργικότητά του. Ανάλογα με αυτό, επιλέγεται ο σχεδιασμός. Διαχωρίζονται και δεν είναι δυνατά και διακρίνουν τα εξής:

Σας προσφέρουμε τα συστήματα των πιο κοινών και δημοφιλών. Επίσης, αποφασίστε για την παρουσία χώρων αποθήκευσης. Ανάλογα με το πώς η εγκατάστασή σας είναι τοποθετημένη, αξίζει να αγοράσετε ειδικούς μηχανισμούς.

Εργαλεία και υλικά

Για να κάνετε έναν καναπέ χειροκίνητα, θα χρειαστείτε ορισμένα εργαλεία. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συσκευές με τις οποίες δεν είστε για πρώτη φορά ή πρακτική. Πριν προχωρήσετε στη δημιουργία επίπλων, βεβαιωθείτε ότι έχετε τέτοια εργαλεία:

Συλλογή κατά • Τελευταία ενημέρωση πριν από τις εβδομάδες

Εάν ένα ζώο ζει στο σπίτι σας, πιθανότατα θέλετε να δημιουργήσετε τις πιο άνετες συνθήκες διαβίωσης γι 'αυτό. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να ράψετε έναν καναπέ για ένα σκυλί με τα χέρια σας, δεν θα λειτουργήσει επίσης για να ράψετε έναν καναπέ και για το γατάκι.

Τι πρέπει να ξέρετε

Πριν αρχίσετε να κάνετε έναν καναπέ, πρέπει να αφαιρέσετε το μέγεθος του κατοικίδιου ζώου σας έτσι ώστε το μελλοντικό κρεβάτι να τον ικανοποιήσει και ήταν άνετο. Επίσης ένας σημαντικός παράγοντας είναι η επιλογή της θέσης του καναπέ. Σε αυτό το μέρος, είναι απαραίτητο να μην υπάρχει υγρασία, θα πρέπει να είναι ξηρό, ζεστό και ζεστό. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το ξαπλώστρες πρέπει να είναι κυρίως άνετο και μαλακό για τη γάτα σας, διαφορετικά υπάρχει μια πιθανότητα να το αρνηθεί.

Ράψτε καναπές για τη γάτα Κάντε το μόνοι σας

Αυτό το μοντέλο διάταξης χαρακτηρίζεται από την πρωτοτυπία και την απλότητα ότι το κατοικίδιο ζώο σας θα εκτιμήσει με ακρίβεια. Το Lenhing μοιάζει με ένα μικρό καναπέ, καθισμένο και συναρμολογείται από απλό ύφασμα.

θα χρειαστείτε

Ελλείψει ολόκληρου τεμαχίου υλικού, μπορείτε να ράψετε από διάφορα πτερύγια, για να αποκτήσετε ένα κατάλληλο μέγεθος.

Αλγόριθμος δράσης

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πριν από την έναρξη της κατασκευής, πρέπει να αποφασίσετε για τη θέση του καναπέ και να μετρήσετε το μέγεθος του κατοικίδιου ζώου σας.

Χρησιμοποιούμε cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο συμφωνείτε με τη χρήση των cookies μας.
Επιτρέψτε τα cookies.