Το σκυλί μας σκότωσε τη γάτα μας. Μιλήστε για όλες τις ομάδες βοηθούν καυκάσιος βοσκόςΣύνδεση: «ÜîÿÿÿÿüüüüâÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ, òò, òòòò ÷ è Åã àìààò, ÅÅ ÇîØØ, à ê àê áòòûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûû ÝoîòòåÅ. ÷ ò ææííîåàààà;

@@>:

CONCTANCE: Åñîè î îîè î îîîîîîîûî εχαρώνα και τσ και ελώλιν στη [ε ελελεμβϊ - χρήζ με ελε απόρίν εχαρλεν "" " Ή να ανοίξει îòîääà ÄÄÄÄÉåîîîîîî »(((((((((((((((). ï ï ï ï ñ ñ ñ ñ ì ì é øîêêÿÿÿÿÿëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë σαςλευσότεςλευσότεςλελελελελείτελελεγιεςλελελείτελελελείτελελελελείτελελελείτελελελελείτελελε στιςλετήσεις

ΑΑΑΑ: ñòàôôèê ïèøåò: II ïðåäñòàâòå ΝΑΑΑ IIe ΟΙΕ AA áåäíÿæå ÷ ΕΑ è ïðåäñòàâüòå òåïåðü ΟΙΕ õîçÿèíà êîãäà II óâèäèò ΝΑΙΑ ìåðòâîå æèâîòíîå ....... õîòÿ â OII è äðóãîì neo ÷ AA âèíîâàòû ΙΑΑ

faraon: ñòøøêèèèèààäääääèàäääääääääàäèèèèèààäääääàäàäääääääääàäàäääääääääàäàääääääääàäàäääääääääààäääääääääàäèèèèèààäääääààääääääääààääääääääààääääääääàäèèèèèνεί: ñòàôôèê ïèøåò: II ïðåäñòàâòå ΝΑΑΑ Πε OIE êîãäà ÿ óâèäåëà ΠΑΕ .... êîãäà Au óâèäèòå ΠΑΕ äðóãàÿ áîëåå ñèëüíàÿ ñîáàêà ïîæðåò ΑΑΟΟ ñîáàêó.äà ΟΑΕ, ÷ ΟΙ ΙΙα áóäåò óìèðàòü. ðàààëëëàëü, íÅ äå ääääÄîä .ÄÄA + Äðññððààààààa <<

@@>: èþþíàîÿÿ èèììììììüì ììììììì þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþÿÿ þþþþþþþ ÿÿÿþþþþþþþ ààìììÿþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþÿàÿÿÿþþþþþþþ èììììììììììì þþþþþþþþþþþþþþÿþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ ÿÿÿÿ þþþþþþþììàììììÿþþþþþþþ þþþþþþþþþþþþþþÿÿÿÿþþþþþþþ èìììììììììììì þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþÿþþþþþþþ þþþþþþþþþþþþþþ ÿÿÿþþþþþþþþþþþþþþ ìàìììììþþþþþþþ À Oi, íèáîñü, íàñåäèòñÿ äîìà.è âûïë¸ñêèâàåò Ανθ ýíåðãèþ ΙΑ âñåõ è âñÿêîãî, ΕΟΙ IA α ïóòè ïàïàäàåòñÿ Faraon ïèøåò :! À ê ΟΙ aan ê ýòîìó ïðèíóæäàåò;!;!;!;! Äåéüüüîî! Faraon ïèøøàà :::: ü ,στερ + Äðññððààààààa <<

@@ r:

Äæóëààààà -, èè ïîîììäååä è Ä Ä Ä Ä

»Το σκυλί μας σκότωσε τη γάτα μας

Έχω φίλους που πέθαναν πρόσφατα παλιά, και θέλουν πραγματικά να πάρουν το Κάιρι μας απευθείας μαθαίνοντας για τα προβλήματά μας. Και δεν έχουν γάτες. Οι συνθήκες τους είναι καλύτερες. Εξοχική κατοικία με επικράτεια, κοντά στο δάσος, και έχουμε μόνο περιπάτους γύρω από την πόλη σε ένα λουρί και bitz μία φορά την εβδομάδα για να τρέξει. Σε γενικές γραμμές, αγαπάμε πολύ το σκυλί, αλλά η γάτα είναι επίσης ένα άτομο. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ίσως είναι αλήθεια να δώσετε;

Γιατί οι άνθρωποι δεν επιδιώκουν να πάρουν αγάπη για τις αγαπημένες γάτες και τα σκυλιά που Έχετε φτάσει στο σπίτι του χωριού; Και τι απειλεί την αδιαφορία για τους αδελφούς μας για τους μικρότερους;

Το ένα δεν είναι στο σπίτι

Ένας κάτοικος Nizhny Novgorod Nadezhda T. Κάθε καλοκαίρι ξοδεύει με την εγγονή της Αλίνας στο χωριό της Βορικής. Σε μια μικρή εταιρική σχέση στον κήπο, όλοι γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Στις αρχές του καλοκαιριού, ο γείτονας πρότεινε την ελπίδα για την πενταετή εγγονή του γατάκι. Η γυναίκα είχε ένα πρωτοπόρο γατάκι, αλλά δεν ήθελε να πουλήσει νέα κατοικίδια ζώα - αποφάσισα να διανείμω τους καλούς ανθρώπους. Πόση χαρά ήταν η Alina όταν η γιαγιά έφερε μια χνουδωτή πλούσια στο σπίτι!

"Η κόρη του νόμου δεν επιτρέπει την εγγονή του να κάνει τα ζώα στο διαμέρισμα της πόλης", λέει ο Nadezhda Tikhonov. - Πρόσφατα έκαναν ακριβές επισκευές. Και το κορίτσι θέλει έναν μικρό φίλο τόσο πολύ! Ας σκέφτομαι, στο εξοχικό σπίτι θα έχει μια γάτα. Η κόρη του νόμου θα δει το μωρό χαρούμενος και θα σας επιτρέψει να πάρετε το ζώο στην πόλη. "

γύρος και φύγει

Οι υπάλληλοι του καταφύγιο Nizhny Novgorod για τα άστεγοι ζώα δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα ότι το φθινόπωρο έχουν γίνει πιο νέοι επισκέπτες, που ρίχνονται σε αυτό, ή εκείνοι που απαριθμούνται από μη αδιάφορους ανθρώπους. Λένε, τέσσερις πόδια για ύπνο πολλοί ανά πάσα στιγμή του χρόνου. Αλλά είναι αδύνατο να αρνηθεί ότι το πρόβλημα των ζώων "χώρας" στην περιοχή είναι απότομη.

Χρησιμοποιούμε cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι θα σας δώσουμε την καλύτερη εμπειρία στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο συμφωνείτε με τη χρήση των cookies μας.
Επιτρέψτε τα cookies.